Werkwijze

Individuele aanmelding

Aanmelding

Het intakegesprek is gratis. Samen met u wordt de hulpvraag (vakgebieden: Voor wie) van uw kind besproken.

Onderzoek

Uw kind, uzelf en de leerkracht van de school zijn betrokken bij het onderzoek. De leerkracht geeft indien mogelijk aanvullende toetsgegevens. Uw kind geeft zijn eigen visie op de hulpvraag. Er vindt een didactisch onderzoek plaats.

Handelingsplan

Uit de verzamelde gegevens vloeien aanbevelingen voort. Deze vormen de basis voor het handelingsplan. Hierin worden specifieke leerdoelen opgesteld voor een bepaalde periode.

Remedial teaching

We werken één keer in de week aan de opgestelde leerdoelen. Dit gebeurt met de inzet van spelletjes, werkbladen, computer, dat wat uw kind het best past. Tijdens de lessen observeer ik uw kind en stel indien nodig de leerdoelen bij. Uw kind geeft zijn eigen tempo aan. Tevens is werken aan zelfvertrouwen voor mij een belangrijk uitgangspunt.

Evaluatie

Na de genoemde periode worden de doelen uit het handelingsplan geëvalueerd en met u besproken. Naar aanleiding hiervan wordt het handelingsplan afgerond, bijgesteld of voortgezet.

Werken in groepjes

Er worden diverse cursussen aangeboden waarvoor uw kind zich kan inschrijven. Zie ook: Voor wie.