Wie ben ik

Mijn naam is Gerda Beekman, moeder van vijf kinderen.

Opleidingen

In 2010 heb ik mijn opleiding Specialist Remedial Teacher Primair Onderwijs voor leerproblemen met succes afgerond. Gedurende de jaren heb ik diverse opleidingen/cursussen gevolgd:

Ervaring

Ik heb vijf jaar in het basisonderwijs gewerkt.

In mijn eigen praktijk geef ik begeleiding aan kinderen op het gebied van rekenen, technisch en begrijpend lezen, schrijven (daarmee samenhangend ook fijne motoriek), spelling en werkwoordspelling.

Voor spelling gebruik ik onder andere de methode PI-Spello en de spellingboeken van Klaas van der Veen, beheerder van de site DT geen probleem. Ik merk dat kinderen hier veel baat bij hebben, omdat er gewerkt wordt met kleur en klank. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en vinden spelling zelfs weer leuk.

Rekenen is een abstract vak en voor veel kinderen moeilijk. De begeleiding/ondersteuning hiervan neemt vaak een langere periode in beslag.

Ik geef Citotraining aan kinderen van groep 8. Ieder kind ontvangt Citotraining op maat; hiervoor gebruik ik onder andere de site junioreinstein.nl.

Ik heb bijna zeven jaar één dag in de week als vrijwillig RT'er op een school voor Voortgezet Praktijk Onderwijs gewerkt. Ik heb jongeren begeleid met technisch lezen, rekenen en het leren omgaan met Sprint Plus en Claroread, lees- en schrijfhulpprogramma's bij dyslexie.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen ben ik aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging voor Remedial Teachers de LBRT en ben ik via LinkedIn aangesloten bij de groep: “Praktijk voor Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en trainingen”.